Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 1.11.2018. Viimeisin muutos 1.11.2018.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Hovimäki / Tarttis Oy

Teollisuustie 5-7, 96300 Rovaniemi

Puh. 075 328 5530

info(a)hovimaki.fi

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veli Lallukka

Gsm 040 558 4850

veli.lallukka(a)hovimaki.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Hovimäki / Tarttis Oy suoramarkkinointirekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hovimäki / Tarttis Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti suoramarkkinointiin.

 

Henkilötiedot, jotka asiakkaalta kerätään ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

 

Hovimäki / Tarttis Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hovimäki / Tarttis Oy ei luovuta tietoja muuhun kuin Hovimäen / Tarttis Oy:n käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Hovimäen / Tarttis Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat Hovimäki / Tarttis Oy:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, yhteystiedot kohdassa 2.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyn tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, yhteystiedot kohdassa 2.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Hovimäki / Tarttis Oy käyttää evästeitä sivuston kävijäseurannassa ja -tilastoinnissa sekä sivuston kehittämisessä. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista.

Kävijätietojen seuraamisessa ja tilastoinnissa käytetään Google Analyticsia. Google Analytics on Google Inc:n (myöhemmin Google) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Palvelu tallentaa käyttäjän päätelaitteelle evästeitä, jotta se voi analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeeseen lisätyt tiedot välitetään palveluntarjoajalle ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Googlen palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle ja voi mahdollistaa verkkomainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjille. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen.

Lisätietoja Googlen tavoista käyttää evästeitä saat TÄÄLTÄ.

Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.